loading
Preventivno održavanje

Preventivno održavanje obuhvata sve vrste operacija koje imaju za cilj očuvanje opreme i instalacija kroz periodične preglede i profesionalne popravke, kako bi se osiguralo njihovo pravilno funkcionisanje, pouzdanost i trajnost, smanjuju se zastoji u radu i unapređuje se operativna efikasnost. 

Dijagnostika

Prilikom obavljanja radnji dijagnostike kvarova na rashladnim uređajima i sistemima, pored Dobre prakse u radu, oslanjamo se na kvalitetne dijagnostičke alate koji u znatnoj meri smanjuju mogućnost grešaka.

Monitoring

Vršimo monitoring parametara rada rashladnih sistema sa udaljene lokacije, u realnom vremenu. Sistem je postavljen tako da servisni tehničar dobije informaciju o nepravilnostima u radu pre nego što korisnik sistema uoči kvar. 

Partneri