Novi propisi iz zaštite životne sredine

Započeta je primena određenih propisa iz zaštite vazduha i zaštite životne sredine koji proizilaze iz sledećih zakonskih akata i uredbi:• Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021),• Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Službeni glasnik RS, br. 114/2013, 23/2018, 44/2018 i 95/2018 ),• Uredba o postupanju sa […]

Prva obuka servisea rashladnih uređaja u Srbiji

Nedavno je počela prva obuka servisera u cilju uspostavljanja sistema sertifikacije servisera rashladnih i klima-uređaja u Srbiji. Obuka se sprovodi u okviru HPMP projekta (Nacionalni plan smanjenja potrošnje hlorofluorougljovodonika – supstance koja oštećuje ozonski omotač) koji sprovodi Nacionalna ozonska kancelarija u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine. Sprovođenjem HPMP projekta vrši se implementacija Montrealskog protokola o […]