Novi propisi iz zaštite životne sredine

Započeta je primena određenih propisa iz zaštite vazduha i zaštite životne sredine koji proizilaze iz sledećih zakonskih akata i uredbi:• Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021),• Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Službeni glasnik RS, br. 114/2013, 23/2018, 44/2018 i 95/2018 ),• Uredba o postupanju sa […]