loading

Nedavno je počela prva obuka servisera u cilju uspostavljanja sistema sertifikacije servisera rashladnih i klima-uređaja u Srbiji. Obuka se sprovodi u okviru HPMP projekta (Nacionalni plan smanjenja potrošnje hlorofluorougljovodonika – supstance koja oštećuje ozonski omotač) koji sprovodi Nacionalna ozonska kancelarija u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine. Sprovođenjem HPMP projekta vrši se implementacija Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač u Republici Srbiji, uz pomoć UNIDO (Organizacija UN za industrijski razvoj) kao implementacione agencije, a iz sredstava Multilateralnog fonda.
Jedna od projektnih aktivnosti jeste i pomoć pri sprovođenju Uredbe o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16) kroz obuku servisnih tehničara rashladnih i klima-uređaja. U vezi sa tim, uz veliku pomoć UNIDO realizovane su aktivnosti koje obuhvataju odabir i opremanje trening centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, sprovedene su dve obuke trenera, pripremljen je sav potreban materijal, kao i priručnik koji u potpunosti prati program obuke. Obuke koje se sastoje od teorijskog i praktičnog dela traju 24 školska časa i sprovode se u skladu sa programom koji je propisan Uredbom o sertifikaciji.

Kroz projekat su obezbeđena sredstva za obuku 480 servisera i do sada je obuku uspešno završilo više od 300 servisera, a u narednom periodu će biti organizivano polaganje ispita i izdavanje sertifikata.
Autorka: Bojana Radeski, Ministarstvo zaštite životne sredine
Izvor: SMEITS